top of page

Vær kraftfull. På egenhånd. Med hybridteknologi.

Sol + Vind + Batteri = Et lite kraftverk.

Som gir deg grønn energi når du trenger det. 

Vi står overfor en energikrise

Samfunnsøkonomien vil kveles hvis verden ikke får tak på nok energi. Problemet er at dagens energikilder ødelegger naturen. Ditt hjem og arbeidsplass.

Dette skjer nå. 

Så hvordan sikrer vi våre arbeidsplasser uten å ødelegge for oss selv?

Pollution-man.png

Dagens utfordringer

Treghet

Tradisjonelle kraftverk er store og tar lang tid å bygge

Naturpåvirkning

Store anlegg for fornybar energi møter motstand blant lokalbefolkningen grunnet deres innvirkning på det naturlige landskapet.

Overbelastning

Nettet kan ikke håndtere etterspørselen etter sammenkobling av fornybar energi.

Kostnader

Kull, olje og gass er store kostnadsdrivere i energiproduksjon. Mens fornybar energi er evig gratis. 

Uforutsigbarhet

Sol- og vindenergi er sporadiske energikilder som ofte ikke passer med etterspørselstoppene.

01

02

03

04

05

The-way-forward.jpg

Tenk lite og lokalt!

Distribuert energiproduksjon kjennetegnes av:
Kort avstand mellom energikilde og forbruk. Enkel å sette opp. Tar ikke mye plass.

Fire store fordeler:

  • Unngå dagens begrensninger på overføringskapasiteten i strømnettet.

  • Utnytt arealer i både landlige og tett befolkede strøk, samt industrielle soner.

  • Bruk av batterier som fjerner uregelmessighetene ved sol- og vindenergi.

  • Teknologien finnes allerede - og gir etterhvert gratis strøm.

Contact Us

Thanks for submitting!

Våre løsninger

Fornybar energi - produsert der den forbrukes:

Vi lager småskala energiparker som setter sammen vind-, sol- og batterikomponenter. Det vil si at du kan skape fornybar energiproduksjon - som kan brukes der den lages. 

 

Fire store fordeler:

  • Fleksible, modulære løsninger skreddersydd etter kundens behov.

  • Enkel å sette opp og utnytte i landlige områder, i byer og industrielle soner.

  • Smart teknologi som automatisk regulerer når man bør bruke eller spare energien, samt om man bør selge til eller kjøpe fra nettet.

  • VAWT-tekologi (Vertical Axis Wind Turbine) med kortere, stillere turbiner som utnytter alle vindens retninger.

Our-solution.jpg

Våre samarbeidspartnere:

Bilfinger kvadrat.png
TK oppdatert kvadrat.png
Rein Hydro kvadrat.png
bottom of page