top of page
Services_2.jpg

Serviceydelser

At opføre et minikraftværk er mere end blot at sammensætte komponenter fra en række forskellige leverandører. Faktisk starter processen længe inden byggeriet påbegyndes. Hvis du overvejer at producere grøn energi på din ejendom, er der en række valg, der skal træffes for at dække dine behov.

For det første: Hvad er de rigtige tekniske løsninger? Hvordan ser de økonomiske beregninger ud? Og sidst, men ikke mindst: Hvilke tilladelser skal du søge om? Alle disse spørgsmål kan Norhybrid hjælpe dig med. Også med hvordan du skal kombinere mulighederne for at skabe det setup, der fungerer bedst for dig.

Udover at levere komponenter tilbyder vi også andre ydelser. For eksempel analyse af dine sol- og vindforhold, design af et system, der er tilpasset dig og dine behov. Samt hjælp til at søge om byggetilladelser, og projektledelse i hele design- og byggeprocessen.

Dette er, hvad vi kan tilbyde:

Planlægningsfase:

1 / Modellering og simulering
2 / Forbrugsanalyse og anbefaling af løsninger
3 / Rådgivning i forbindelse med ansøgninger til kommunen

Anlægsfasen:

1 / Projektledelse
2 / Projektplanlægning
3 / Opførelse via vores betroede installationspartnere
4 / Ibrugtagning, overdragelse til ejeren

Vores eget simulationssystem

Norhybrid er ved at udvikle en fleksibel og modulær simuleringsplatform, der gør det muligt for os at generere en digital tvilling af ethvert planlagt eller eksisterende kundeanlæg. Den kan simulere produktion gennem hele året med reelle vejr- og forbrugsdata. Det giver os mulighed til at simulere en række forskellige driftsscenarier, herunder reel værdiskabelse og detaljeret økonomi.​

Vi kan også analysere almindelige og ekstraordinære situationer baseret på varierende elpriser. Det giver os mulighed for at evaluere forskellige konfigurationer af batterienergilagringsløsninger (BESS) samt diverse potentielle fejlsituationer med hensyn til blandt andet pålidelighed og risikovurderinger.

DK-norhybrid-illustration.jpg

Kontakt os

Tak for din indsendelse!

bottom of page