top of page
Services_2.jpg

Tjenester

Å sette opp et minikraftverk er mer enn bare å sette sammen komponenter fra ulike leverandører. Faktisk starter prosessen lenge før byggestart. Dersom du vurderer å produsere grønn energi på din eiendom, må det tas en rekke valg for å møte dine behov. 

Først, hva er de riktige tekniske løsningene? Hvordan vil det økonomiske regnestykket se ut? Og ikke minst, hvilke tillatelser må du søke om? Alt dette er spørsmål som Norhybrid kan hjelpe deg med. Også hvordan du kombinerer alternativene for å lage det oppsettet som passer best for deg.

I tillegg til å levere komponenter, tilbyr vi også andre tjenester. For eksempel analyse av sol- og vindforholdene dine, design et system som er tilpasset deg og dine behov. Samt hjelp med å søke byggetillatelser og prosjektledelse gjennom hele prosjekterings- og byggeprosessen.

Dette kan vi tilby:

Planleggingsfasen:

1 / Modellering og simulering

2 / Forbruksanalyse og anbefaling av løsninger
3 / Rådgivning i forbindelse søknader til kommune

Byggefasen:

1 / Prosjektledelse

2 / Prosjektering
3 / Bygging via våre betrodde installasjonspartnere

4 / Idriftsettelse, overlevering til eier

Vårt eget simuleringssystem

Norhybrid utvikler en fleksibel og modulær simuleringsplattform som gjør det mulig for oss å generere en digital tvilling av ethvert planlagt eller eksisterende kundeanlegg. Den kan simulere produksjon gjennom året med reelle vær- og forbruksdata. Dermed kan vi simulere forskjellige scenarioer for drift, inkludert reell verdiskapning og detaljert økonomi.​

Vi kan også analysere typiske og ekstraordinære situasjoner, basert på ulike strømpriser. Dermed kan man evaluere forskjellige konfigurasjoner av batterilagringsløsninger (BESS), samt ulike potensielle feilsituasjoner med tanke på blant annet driftssikkerhet og risikovurderinger.​

NO 7 Norhybrid Illustrasjon Kvadrat.png

Kontakt oss

Takk for din interesse!

bottom of page