top of page
Turbin-Green-2_forside.jpg

Teknologi

Vi leverer en helt ny type energianlegg: Lite, raskt å bygge og kort avstand fra produksjon til forbruk.

Med et eget energianlegg unngår man kapasitetsproblemer og begrensninger i strømnettet. Man utnytter urbane eller industrielle områder samfunnet allerede har tatt i bruk. Og så er det selvfølgelig fornybart. Teknologien er tilgjengelig i dag og den kalles distribuert energiproduksjon!

Norhybrid tilbyr komplette løsninger som kreves for å bygge små energianlegg.

Disse består av tre hoveddeler: Vindturbiner, solcellepaneler og batteri. I tillegg kommer de nødvendige kontroll- og styringssystemer som sikrer at alt fungerer optimalt sammen. Vi kan levere komplette eller delanlegg avhengig av dine behov.

 

Fordelene med vårt hybride energianlegg er mange: Strøm kan produseres om natten, når vinden blåser, men solen er borte. Om vinteren, når det er mindre sol, er det gjerne mer vind.

 

Du kan imidlertid ikke velge når det blåser eller når solen skinner. Derfor legger vi ofte til batteri som en del av løsningen. På den måten kan du lagre overskuddsstrømmen du produserer til senere, eller til og med kjøpe strøm fra nettet når strømmen er billig.

Det som gjør Norhybrid spesielt, er ikke bare at konseptet vårt gjør det mulig å produsere stabil lokal kraft i by- og industriområder, men også at vi har utviklet vår egen vindturbin.

 

Turbinen vi har utviklet, en såkalt Vertical Axis Wind Turbine, er liten (ca. 15 meter høy), nesten lydløs og kan monteres i klynger på grunn av det lille fotavtrykket. Dette gir et mye bedre energiutbytte på et område som for eksempel allerede er avsatt til solcelleanlegg.

NO 7 Norhybrid Illustrasjon Kvadrat.png

Kontakt oss

Takk for din interesse!

bottom of page